Borang Kepuasan Pelanggan
Sila jawab semua soalan berpandukan pada skala di bawah. :
1
Sangat tidak berpuas hati
2
Tidak berpuas hati
3
Kurang berpuas hati
4
Agak berpuas hati
5
Berpuas
hati
6
Sangat berpuas hati
Bahagian 1 - Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan berikut:
1
Pegawai Dan Kakitangan MDHS Sentiasa Melayani Pelanggan Dengan Mesra Dan Baik
2
Proses Kerja Yang Dijalankan Oleh MDHS Memudahkan Urusan Pelanggan
Nyatakan:
3
MDHS Memproses Aduan/ Permohonan Dalam Tempoh Masa Yang Ditetapkan
Nyatakan:
4
MDHS Menyediakan Kemudahan Awam Dan Infrastuktur Yang Mencukupi Untuk Semua Golongan Masyarakat
5
MDHS Menyelenggara Kemudahan Awam Dan Infrastuktur Dengan Baik
6
Kualiti Perkhidmatan Perbandaran Seperti Kutipan Sampah, Pembersihan Longkang, Pemotongan Rumput, Dilaksanakan Dengan Baik
7
Landskap Dan Pengindahan Bandar Diurus Dengan Baik
8
Aktiviti-aktiviti Perniagaan Dikawal Dan Dipantau Dengan Baik
9
Tindakan Penguatkuasaan Yang Dijalankan Adil Dan Saksama
10
Program Dan Aktiviti Yang Dijalankan Oleh MDHS Memberi Manafaat Dan Melibatkan Semua Penduduk Di Daerah Hulu Selangor
11
MDHS Menyalurkan Maklumat, Dasar, Program, Aktiviti Dan Kempen Yang Dijalankan Dengan Berkesan
12
Secara Keseluruhannya, Perkhidmatan Yang Ditawarkan Oleh MDHS Adalah Memenuhi Keperluan Dan Kehendak
Bahagian 2 - Sila nyatakan kepuasan anda terhadap perkhidmatan berikut:
1
Kutipan Sampah
2
Pembersihan / Penyelenggaraan Longkang
3
Perkhidmatan Pemotongan Rumput
4
Penyelenggaraan Jalan Raya
5
Kemudahan Dan Penyelenggaraan Lampu Jalan
6
Kawasan Riadah Dan Rekreasi
7
Kawalan Haiwan Liar (anjing)
8
Kemudahan Bayaran Cukai Melalui Kad Kredit /kiosk
9
Tindakan Penguatkuasaan
10
Kawalan Lesen Dan Perniagaan
11
Kemudahan Sosial ( Dewan, Pasar Awam, Stadium)
12
Kemudahan Sistem Atas Talian Yang Ditawarkan
Bahagian 3 - Sila beri ulasan / cadangan anda:

2018 © Bahagian Korporat Majlis Daerah Hulu Selangor | MDHS/ICT/H/18/11